logobgr
Всички
06.10.2021г.

Проект „Приеми ме 2015“: отпадат трайно незаети приемни семейства, набират се нови

Голям е процентът на приемните семейства, които искат да се грижат за дете с различен профил от наличния в съответната област, сочи периодичният анализ на Националния екип за организация и управление на проекта „Приеми ме 2015“. Налице са усилия на териториалните структури на Агенцията за социално подпомагане (АСП), която е бенефициент по този проект, и областните екипи по приемна грижа (ОЕПГ) в посока промяна на профила на трайно незаети приемни семейства. Процесът обаче е затруднен от отказа на приемните родители да променят заявения профил, независимо че са дълготрайно незаети.

Очертаната тенденция е основната причина към края на август в страната да има 480 незаети приемни семейства при 1 909 регистрирани. Успореден е и процесът на заличаване от регистъра на приемни семейства, в които не са настанявани деца за дълъг период и е установена демотивация. През август т.г. са заличени 24 такива семейства, средномесечната бройка на заличените през 2021 г. е 19.

Описаните обстоятелства налагат необходимост от набиране на нови кандидати за приемни родители, съобразно идентифицираните потребности от развиване на приемната грижа в дадена област, независимо от това, че има свободни. В момента е в ход кампания на ОЕПГ в област Шумен за набиране на нови приемни семейства. За община Шумен се търсят нови 11 професионални приемни семейства, в община Нови пазар ще бъдат наети 4 нови професионални приемни семейства, а в община Каспичан – 1. В община Каолиново има нужда от 10 приемни семейства и по 2 в общините Смядово и Венец. В региона има 109 приемни семейства, децата, които се отглеждат от приемни родители в Шуменско са 96.

Професионалните приемни родители се назначават на граждански договори за срока на настаняването на децата. За едно дете получават 150% от минималната работна заплата, за две деца – 160%, за три или повече настанени деца в едно приемно семейство се изплащат 170% от минималната заплата.

Всички