logobgr

Коронавирус COVID-19

Денонощен телефон за информация за организацията на работата в АСП във връзка с обявеното извънредно положение +359878221629 

ВАЖНО!

За да се информирате подробно за възможностите за заявяване на административни услуги, моля влезте в „Инструкция за ползване на електронни административни услуги в условия на извънредно положение“. В същата ще намерите и необходимите Ви образци на заявления-декларации, както и подробно описание на процедурата за заявяване чрез различните канали за достъп, получаването на обратна връзка и реда за регистриране на заявленията.