logobgr

Комуникация чрез Системата за сигурно електронно връчване

Агенцията за социално подпомагане препоръчва на нуждаещите се от подпомагане лица и семейства да се възползват от възможностите за заявяване на електронни административни услуги

С оглед спазване на мерките за ограничаване на разпространението на вируса COVID-19 и с цел недопускане струпвания на множество хора, желаещи да подадат заявления-декларации за отпускане на определени социални плащания, Агенцията за социално подпомагане отново обръща внимание на създадените възможности, които предоставя Системата за сигурно електронно връчване (е-връчване).

Чрез Системата за сигурно електронно връчване могат да бъдат заявявани както електронни административни услуги, предоставяни от Агенцията за социално подпомагане, така е възможно и да се води кореспонденция с нашата администрация по електронен път (подаване на жалби, сигнали, искания) без да е необходимо Вашето физическо присъствие в организираните в страната приемни за граждани.

Важно е да знаете, че използването на Системата изисква регистрация наличието на валиден квалифициран електронен подпис или ПИК на НОИ. За целта в условията на обявеното извънредно положение е постигната договореност за издаване на едномесечен безплатен електронен подпис от доставчици на удостоверителни услуги, които предоставят онлайн възможност за заявяване на подписа. Повече информация за издаването на безплатен електронен подпис може да намерите на: https://egov.bg/wps/portal/egov/topical/be7210e2-457c-4b74-b8cc-f919ecffc9fe

Може да използвате Вашия издаден облачен или мобилен квалифициран електронен подпис и да заявявате електронните административни услуги, предоставяни от Агенцията за социално подпомагане чрез Единния портал за достъп до електронни административни услуги – www.egov.bg, раздел „Социални дейности“/“Социално подпомагане“ в който към настоящия момента са налични 16 електронни административни услуги.

Агенцията за социално подпомагане препоръчва на своите бъдещи и настоящи клиенти да си останат вкъщи, като в случай на необходимостда се насочат към ползването на електронните ѝ услуги, както и към останалите възможности за заявяване на административни услуги чрез алтернативни канали http://asp.government.bg/bg/koronavirus-covid-19/instruktsiya-za-polzvane-na-elektronni-administrativni-uslugi, като ги уверява, че дистанционно ще получат цялото необходимо съдействие.

 

На тези, които независимо от създадените възможности за дистанционно заявяване на административни услуги имат намерение да посетят дирекциите „Социално подпомагане“, препоръчваме да носят защитна маска.