logobgr

„Алианс за защита от насилие основано на пола“ безплатни консултативни услуги по телефон и по електронна поща за нуждаещите се от помощ в периода на обявеното извънредно положение в страната

Всички нуждаещи се от подкрепа могат да се обаждат на националната денонощна специализирана телефонна линия за професионална подкрепа на Сдружение „Алианс за защита от насилие основано на пола" - 0800 11 977 както и да получат информация от Фейсбук страницата на Алианса, email: office@bgrf.org