logobgr

Важно: Прехвърляне изплащането на отпуснати помощи при смяна на адрес

Ако имате отпусната еднократна помощ, но сте променили местопребиваването си, следва да заявите писмено своето желание за промяна на начина на изплащане на помощта, като попълните заявление в свободен текст или по приложения примерен образец, в което да посочите нов адрес с пощенски клон или лична банкова сметка в българска банка. Заявлението може да бъде подадено, както на място в ДСП, така и чрез лицензиран пощенски оператор или електронна поща на ДСП.

Заявлението за промяна в начина на изплащане може да бъде подадено в ДСП, на територията на която сте пребивавали или в ДСП, на територията на която сте се преместили.

Заявление
Заявление 36 KB