logobgr

Декларации по чл.35 от ЗПКОНПИ 2018 г.

Подадени декларации на новоназначени служители

Регистър на декларациите за несъвместимост по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

АСП ЦУ

РДСП Благоевград и ДСП от областта

РДСП-Бургас и ДСП от областта

РДСП Варна и ДСП от областта

РДСП Велико Търново и ДСП от областта

РДСП Видин и ДСП от областта

РДСП Враца и ДСП от областта

РДСП Габрово и ДСП от областта

РДСП Добрич и ДСП от областта

РДСП Кърджали и ДСП от областта

РДСП Кюстендил и ДСП от областта

РДСП Ловеч и ДСП от областта

РДСП Монтана и ДСП от областта

РДСП Пазарджик и ДСП от областта

РДСП Перник и ДСП от областта

РДСП Плевен и ДСП от областта

РДСП Пловдив и ДСП от областта

РДСП Разград и ДСП от областта

РДСП Русе и ДСП от областта

РДСП Силистра и ДСП от областта

РДСП Сливен и ДСП от областта

РДСП Смолян и ДСП от областта

РДСП София-град и ДСП от областта

РДСП София-област и ДСП от областта

РДСП Стара Загора и ДСП от областта

РДСП Търговище и ДСП от областта

РДСП Хасково и ДСП от областта

РДСП Шумен и ДСП от областта

РДСП Ямбол и ДСП от областта