logobgr

Тематична работна група

Със Заповед на министъра на труда и социалната политика е създадена Тематична работна група (ТРГ), която да разработи Програма „Развитие на човешките ресурси 2021-2027“ и Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027.

Проект на Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 – Версия 3, съгласувана на седмото заседание на Тематичната работна група

   

Третото заседание на ТРГ бе проведено на 26.02.2020 г., а материали от заседанието са в прикачения файл.

Второто заседание на ТРГ бе проведено на 28.01.2020 г., а материали от заседанието са в прикачения файл.

Първото заседание на ТРГ бе проведено на 17.12.2019 г., а материали от заседанието са в прикачения файл.