logobgr

За пълнолетни лица

Национална стратегия за дългосрочна грижа

План за действие за периода 2018-2021 г.

Доброволна европейска рамка за качеството на социалните услуги

Общи европейски насоки за преход от институционална грижа към грижа в общността

Аналитичен доклад на социалните услуги държавно делегирана дейност за пълнолетни лица към 31 май 2017г.