logobgr

Служител на месеца

Служител на месеца

Главен социален работник Драгомир Иванов

На 19.04.2023 г. в  Общинския културен институт район Надежда беше проведена тържествена церемония по връчване на почетния знак на район Надежда – златна монета за обществен принос. В присъствието на кмета на Столична община госпожа Фандъкова, нейни заместници, председателя на Общински съвет София-град господин Георгиев, депутати и общински съветници, кметът на район Надежда - инж. Димитър Димов награди с почетния знак петима номинирани от Общинска администрация Надежда. Първият почетен знак беше връчен от заместник кмета на София Дончо Барболов на главен социален работник Драгомир Иванов за изключителен принос в подкрепата на нуждаещи се лица от района, много добра екипна работа с всички институции участващи в процеса, всеотдайност и безкористност при изпълнение на неговите служебни задължения, както в работно, така и в личното му време.

           Имайки предвид високите обществени заслуги и позиции на останалите наградени в областта на културата, спорта и опазването живота и сигурността на населението в района и столицата, отличаването на господин Иванов е признание за високото качество на работата от социалните работници на ДСП – Сердика и на Агенцията за социално подпомагане като цяло!

Благодарим за всеотдайността!