logobgr

За деца

Изготвен е План за преустановяване на дейността и закриване на Дом за деца, лишени от родителска грижа «Райна Гатева» гр. Русе

План за преустановяване на дейността и закриване на Дом за деца, лишени от родителска грижа «Райна Гатева» гр. Русе
План за преустановяване на дейността и закриване на Дом за деца, лишени от родителска грижа «Райна Гатева» гр. Русе 85 KB

Споразумение за сътрудничество и координиране на работата на териториалните структури на органите за закрила на детето при случаи на деца, жертви на насилие или в риск от насилие и при кризисна интервенция

Споразумение за сътрудничество и координиране на работата на териториалните структури
Споразумение за сътрудничество и координиране на работата на териториалните структури 152 KB

Национална стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България”

Визия за деинституционализацията на децата в република България
Визия за деинституционализацията на децата в република България 113 KB