logobgr
flagImg

Агенция за социално подпомагане

Министерство на труда и социалната политика

EN

Обществени поръчки до 31 декември 2019 г.

Филтър

Доставка на горива за отопление/черни въглища и/или букови дърва и/или газьол за нуждите на териториални структури на АСП на територията на област Хасково за отоплителен сезон 2019/2020г.

Дата на публикуване
25.10.2019 17:10

Тип процедура
Публично състезание
Статус
Обявена
Номер на поръчка
Краен срок за подаване на оферти
15.11.2019 17:30
Дата на отваряне на оферти
18.11.2019 11:00
Детайли

Доставка на горива за отопление (черни въглища и/или букови дърва и/или газьол) за нуждите на териториалните структури на АСП на територията на област Шумен за отоплителен сезон 2019/2020 г.

Дата на публикуване
25.10.2019 16:50

Тип процедура
Пряко договаряне
Статус
Обявена
Номер на поръчка
Краен срок за подаване на оферти
14.11.2019 17:00
Дата на отваряне на оферти
15.11.2019 11:00
Детайли
Доставка на природен газ за нуждите на административна сграда ползвана от Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Генерал Тошево, област Добрич, с адрес: гр. Генерал Тошево, ул. „Васил Априлов“ № 18, за срок от 5 /пет/ години
Дата на публикуване
25.10.2019 14:44

Тип процедура
Пряко договаряне
Статус
Обявена
Номер на поръчка
Детайли
Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административни сгради, ползвани от териториални структури на Агенцията за социално подпомагане в област Ловеч" - изграждане на достъпна среда за хората с увреждания за обект  Дирекция "Социално подпомагане" - град Троян
Дата на публикуване
25.10.2019 12:20

Тип процедура
Пряко договаряне
Статус
Обявена
Номер на поръчка
Краен срок за подаване на оферти
07.11.2019 17:30
Дата на отваряне на оферти
12.11.2019 10:00
Детайли
Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за административната сграда, ползвана от ИРМ – Грамада към ДСП – Кула с адрес: гр. Грамада, ул. „Мико Нинов“ № 7
Дата на публикуване
25.10.2019 10:08

Тип процедура
Пряко договаряне
Статус
Обявена
Номер на поръчка
Детайли

Доставка на горива за отопление /черни въглища и/или букови дърва и/или газьол/ за нуждите на териториалните структури на АСП на територията на област Видин за отоплителен сезон 2019/2020 г.

Дата на публикуване
25.10.2019 10:00

Тип процедура
Публично състезание
Статус
Възложена
Номер на поръчка
Краен срок за подаване на оферти
18.11.2019 17:30
Дата на отваряне на оферти
19.11.2019 11:00
Детайли

Доставка на горива за отопление/черни въглища и/или букови дърва и/или газьол/ за нуждите на териториални структури на АСП на територията на област Силистра за отоплителен сезон 2019/2020г.

Дата на публикуване
24.10.2019 17:20

Тип процедура
Публично състезание
Статус
Приключена
Номер на поръчка
Краен срок за подаване на оферти
18.11.2019 17:30
Дата на отваряне на оферти
19.11.2019 14:00
Детайли

Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административни сгради, ползвани от териториални структури на Агенцията за социално подпомагане в област Варна” – основен ремонт и/или изграждане на достъпна среда за хората с увреждания в административна сграда, ползвана от Дирекция „Социално подпомагане“ – Провадия, Изнесено работно място – Дългопол, находяща се на адрес: гр. Дългопол, ул. „Райна Княгиня“ № 17.

Дата на публикуване
23.10.2019 15:47

Тип процедура
Публично състезание
Статус
Обявена
Номер на поръчка
Краен срок за подаване на оферти
12.11.2019 17:30
Дата на отваряне на оферти
13.11.2019 10:00
Детайли
Доставка на горива за отопление (черни въглища и/или букови дърва и/или газьол) за нуждите на териториалните структури на АСП на територията на област Монтана за отоплителен сезон 2019/2020 г.
Дата на публикуване
23.10.2019 13:25

Тип процедура
Публично състезание
Статус
Обявена
Номер на поръчка
Детайли
Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административни сгради, ползвани от териториални структури на Агенцията за социално подпомагане в област Варна” – основен ремонт и/или изграждане на достъпна среда за хората с увреждания в административна сграда, ползвана от Дирекция „Социално подпомагане“ – Вълчи дол, Изнесено работно място – Суворово, находяща се на адрес: гр. Суворово, ул. „Възраждане“ № 13
Дата на публикуване
23.10.2019 12:21

Тип процедура
Пряко договаряне
Статус
Обявена
Номер на поръчка
Детайли