logobgr
flagImg

Агенция за социално подпомагане

Министерство на труда и социалната политика

EN

Обществени поръчки до 31 декември 2019 г.

Филтър

Доставка чрез закупуване на 10 /десет/ броя фабрично нови автомобили категория М1, тип „Седан“, за нуждите на Агенция за социално подпомагане.
Дата на публикуване
20.12.2019 13:45

Тип процедура
Договаряне без предварително обявление
Статус
Обявена
Номер на поръчка
Краен срок за подаване на оферти
27.12.2019 10:00
Детайли

Доставка на горива за отопление /15 кубика дърва ЦЕР/ за нуждите на ДСП - Самуил за отоплителен сезон 2019/2020 г.

Дата на публикуване
20.12.2019 11:00

Тип процедура
Публично състезание
Статус
Възложена
Номер на поръчка
Краен срок за подаване на оферти
10.01.2020 17:00
Дата на отваряне на оферти
13.01.2020 11:00
Детайли
Осигуряване на извънгаранционно пълно сервизно обслужване и ремонт на служебните автомобили на АСП, предоставени за ползване на РДСП – Велико Търново и на ДСП на територията на област Велико Търново
Дата на публикуване
18.12.2019 14:43

Тип процедура
Пазарни консултации
Статус
Обявена
Детайли
Пазарни консултации по чл.21, ал.2 и чл.44,ал.1 от ЗОП за определяне на прогнозна стойност на обществена поръчка с предмет- Осигуряване на извънгаранционно пълно сервизно обслужване и ремонт на служебните автомобили на АСП, предоставени за ползване на РДСП- Сливен и ДСП на територията на област Сливен.
Дата на публикуване
13.12.2019 15:30

Тип процедура
Пазарни консултации
Статус
Обявена
Детайли
Доставка на 2 (два) броя лицензи Oracle Database Standard Edition 2 – Processor, Perpetual, FULL USE за нуждите на Агенция за социално подпомагане
Дата на публикуване
13.12.2019 15:07

Тип процедура
Възлагания по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Статус
Обявена
Номер на поръчка
Краен срок за подаване на оферти
23.12.2019 17:30
Дата на отваряне на оферти
27.12.2019 10:00
Детайли
Доставка на горива за отопление /15 кубика ЦЕР/ за нуждите на ДСП - Самуил за отоплителен сезон 2019/2020 г.
Дата на публикуване
12.12.2019 16:21

Тип процедура
Пазарни консултации
Статус
Обявена
Детайли

Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на Агенция за социално подпомагане

Дата на публикуване
12.12.2019 11:30

Тип процедура
Рамково споразумение
Статус
Приключена
Номер на поръчка
РД10-0014
Краен срок за подаване на оферти
19.12.2019 23:59
Дата на отваряне на оферти
20.12.2019 11:00
Детайли
Осигуряване на извънгаранционно пълно сервизно обслужване и ремонт на служебните автомобили на АСП, предоставени за ползване на РДСП – Разград и на ДСП на територията на област Разград
Дата на публикуване
11.12.2019 15:41

Тип процедура
Пазарни консултации
Статус
Обявена
Детайли

Доставка на горива за отопление/черни въглища и/или букови дърва и/или газьол за нуждите на териториални структури на АСП на територията на област Бургас за отоплителен сезон 2019/2020г.

Дата на публикуване
25.11.2019 17:09

Тип процедура
Публично състезание
Статус
Прекратена
Номер на поръчка
00496-2019-149
Детайли
Пазарни консултации по чл. 21, ал.2 и чл. 44,ал.1 от ЗОП за определяне на прогнозна стойност на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на извънгаранционно пълно сервизно обслужване и ремонт на служебните автомобили на АСП, предоставени за ползване на РДСП – Видин и на ДСП на територията на област Видин“.
Дата на публикуване
25.11.2019 16:48

Тип процедура
Пазарни консултации
Статус
Обявена
Детайли