ЗОП до 15.04.2016 г.

Дата на публикуване: 23.03.2016

Описание

РДСП София-град обявява процедура по реда на ЗОП с предмет: „Услуги по зареждане на тонер-касети за копирна и периферна техника за нуждите на РДСП София-град и ДСП на територията на РДСП София-град“