ЗОП до 15.04.2016 г.

Дата на публикуване: 23.03.2016

Описание

РДСП - Габрово обявява процедура по реда на ЗОП с предмет: „Услуги по зареждане на тонер-касети за копирна и периферна техника за нуждите на РДСП - Габрово и ДСП на територията на област Габрово“