ЗОП до 15.04.2016 г.

Статус: Приключена

Тип процедура: Открита процедура

Тип финансиране : Бюджетни средства

Номер на поръчка: 00496-2016-0018

Дата на публикуване: 23.03.2016

Описание

РДСП - Търговище обявява процедура по реда на ЗОП: "Услуги по зареждане на тонер касети за копирна и периферна техника за нуждите на РДСП -Търговище и ДСП на територията на област Търговище"