ЗОП до 15.04.2016 г.

Дата на публикуване: 28.03.2016

Описание

РДСП – Видин обявява процедура по реда на ЗОП с предмет: „Услуги по зареждане на тонер-касети за копирна и периферна техника за нуждите на РДСП - Видин и ДСП на територията на област Видин“