Териториални структури

Наименование Адрес Телефон Ръководител Е-поща
за община Гърмен с. Гърмен, ул. "Първа" № 35 07523/20-46
за община Добрич-селска гр.Добрич, ул. "Независимост" № 20 058/60-13-47
за община Долна баня с. Долна баня, ул.Търговска № 31А 07120/23-73
за община Долни Дъбник гр. Д. Дъбник, ул. "Генерал Ганецки" №1 06514/24-36
за община Доспат гр.Доспат,ул."Здравец" № 2 03045/20-13
за община Драгоман гр. Драгоман, ул."Захари Стоянов" № 26 07172/25-16
за община Дряново гр.Дряново, ул. "Иван Вазов" №2 0676/7-32-03
за община Дългопол гр.Дългопол, ул."Райна Княгиня" №17 0517/2-20-61
за община Завет гр. Завет, ул. Лудогорие 19 08442/27-02
за община Земен гр.Земен,ул."Христо Ботев' № 3 07741/20-86
за община Златарица гр.Златарица, ул."Ст. Попстоянов"№1 0615/3-55-50
за община Златица гр.Златица, пл."Македония" 1 0728/6-63-25
за община Иваново с. Иваново, ул. "Христо Ботев" № 4 08116/22-09
за община Искър гр. Искър, ул. "Георги Димитров" №38 06516/22-02
за община Кайнарджа с.Кайнарджа, ул."Димитър Дончев" №2,ет.1 08679/82-06
за община Калояново с. Калояново, ул. "Васил Левски" №3 03123/22-18
за община Камено гр. Камено ул. Митко Палаузов №1а 05515/30-82
за община Каспичан гр.Каспичан,ул."Мадарски конник"№40 05327/60-12
за община Ковачевци с.Ковачевци 07727/22-57
за община Копривщица гр.Копривщица, ул."Любен Каравелов" 13 07184/20-95
за община Костенец гр. Костенец, ул."Иван Вазов" №2 07142/21-32
за община Кочериново гр. Кочериново, площ. "Трети Март" №1 07053/22-57
за община Криводол гр.Криводол,бул."Освобождение"№8 09117/22-70
за община Кричим гр. Кричим, ул."Александър Стамболийски" № 27 03145/22-51
за община Крушари с.Крушари, ул. " 9-тисептември " №5 05771/21-24
за община Куклен гр. Куклен, бул. "Александър Стамболийски" №43 03115/21-21
за община Лесичово с.Лесичово ул."Кирил Стоев" №4 03517/24-28
за община Летница гр.Летница, ул. "Бачо Киро" №24 06941/21-20
за община Лозница гр.Лозница, ул."Г.С.Раковски" № 2 08475/20-28
за община Лъки гр. Лъки, ул. "Възраждане" № 10 03052/22-09