Териториални структури

Наименование Адрес Телефон Ръководител Е-поща
за община Антоново гр.Антоново, ул.ул."Георги Димитров"№43 06071/23-07
за община Априлци гр. Априлци, ул. "В. Левски" №104 06958/20-19
за община Баните с.Баните, ул."Васил Левски" №6 03025/23-02
за община Банско гр.Банско, ул."Хаджи Вълчо" №7 0749/8-81-69
за община Белица гр.Белица, ул."Георги Андрейчин" №15 07444/22-42
за община Белово гр.Белово ул."Юндола" №7 03581/26-92
за община Белослав гр.Белослав, ул.Гебедже 10 05112/2027
за община Божурище гр.Божурище, ул. "8 ми март" №2 02/9933012
за община Бойница ул.Г.Димитров № 4 09333/23-13
за община Бойчиновци гр.Бойчиновци, ул."В.Коларов" №2 09513/21-62
за община Болярово гр.Болярово, ул.Васил Левски № 10а 04741/60-51
за община Борино с. Борино, ул. "Христо Ботев" №1 03042/26-41
за община Борован с.Борован, ул.Сл.Ценов № 2 09147/21-85
за община Борово гр.Борово,ул"Климент Охридски" 1 08140/27-59
за община Братя Даскалови с. Братя Даскалови, ул. "Септемврийци" 51-52 04134/23-23
за община Брацигово гр. Брацигово; ул. "Христо Гюлеметов" 1 03552/23-46
за община Брезник гр.Брезник,ул."Ел.Георгиева" №27 07751/38-51
за община Брезово гр. Брезово, ул.”Марин Домусчийски” № 3 03191/26-28
за община Брусарци гр. Брусарци, ул." 23-ти септември" №33 09783/28-22
за община Бяла ул."Андрей Премянов" №14 05143/20-05
за община Ветрино с.Ветрино, ул."Г.С.Раковски" №22 05161/21-12
за община Вълчедръм гр. Вълчедръм, ул. "България" 18-20 09744/20-12
за община Върбица гр. Върбица, ул. "Христо Ботев" 16 05391/20-22
за община Вършец гр.Вършец ул. "Република" №57 09527/21-61
за община Георги Дамяново с. Георги Дамяново, ул. "Първа"№42 09551/22-74
за община Главиница гр. Главиница, ул."Витоша" №44 08636/20-11
за община Годеч гр. Годеч ул."Република"№1 0729/2-20-66
за община Горна Малина с.Горна Малина,ул.21-ва №61 07152/24-02
за община Грамада гр.Грамада, пл.Мико Нинов №7 09337/22-40
за община Гулянци гр. Гулянци, ул."Васил Левски" № 32а 06561/32-21