Териториални структури

Наименование Адрес Телефон Ръководител Е-поща
Д"СП"- Перник гр.Перник, ул.Радомир №1 076/60-26-20 Илиана Кованджийска dsp-pernik@asp.government.bg
Д"СП"- Петрич гр. Петрич, ул. Славянска" №2 0745/6-17-88 Гинка Александрова dsp-petrich@asp.government.bg
Д"СП"- Пещера гр. Пещера; ул. "Симон Налбант" 8 0350/6-43-25 Димитър Тодоров Попов dsp-peshtera@asp.government.bg
Д"СП"- Пирдоп гр.Пирдоп, бул."Цар Освободител" 39 07181/86-13 Анна Петрова Нейкова-Райкова dsp-pirdop@asp.government.bg
Д"СП"- Плевен гр. Плевен, пл. "Иван Миндиликов" № 8 064/88-27-11 Теменужка Георгиева Диманова-Маркова dsp-pleven@asp.government.bg
Д"СП"- Пловдив гр. Пловдив, бул."Руски" №13 032/63-44-95 Надя Танева dsp-plovdiv@asp.government.bg
Д"СП"- Поморие гр. Поморие, ул."Солна" 15 0596/2-52-40 Митко Кънчев dsp-pomorie@asp.government.bg
Д"СП"- Попово гр.Попово, пл."Александър Стамболийски" 2 0608/4-26-69 Димитър Кънев Димитров dsp-popovo@asp.government.bg
Д"СП"- Правец гр.Правец, ул."Ген.Раух" 2 а 07133/23-04 Снежана Василева Вътева dsp-pravec@asp.government.bg
Д"СП"- Провадия гр.Провадия, ул."Цар Освободител" №69 0518/4-71-69 и.д. Ивелина Йорданова Парушева dsp-provadiq@asp.government.bg
Д"СП"- Първомай гр. Първомай, ул. "Братя Миладинови" № 50 0336/6-30-93 Таня Налбантова dsp-parvomai@asp.government.bg
Д"СП"- Раднево гр.Раднево, ул."Магда Петканова" 5А 0417/8-20-19 Павлина Пойчева dsp-radnevo@asp.government.bg
Д"СП"- Радомир гр. Радомир, ул."Кирил и Методий"9 0777/80-169 Светослава Георгиева Асенова dsp-radomir@asp.government.bg
Д"СП"- Разград гр.Разград, бул."Княз Борис" № 72 084/66-07-17 Радостина Тодорова Неделчева dsp-razgrad@asp.government.bg
Д"СП"- Разлог гр.Разлог, пл."Македония" №2 0747/8-04-62 и.д. Соня Атанасова Кукова dsp-razlog@asp.government.bg
Д"СП"- Ракитово гр. Ракитово, ул."Христо Ботев"№4 03542/21-91 Юркиша Мехмедова Ананова dsp-rakitovo@asp.government.bg
Д"СП"- Раковски гр. Раковски, бул. "Г.С.Раковски" №108а 03151/47-64 Пенка Бакърджева-Ячева dsp-rakovski@asp.government.bg
Д"СП"- Родопи гр. Пловдив, бул."Руски" №13 032/63-43-62 Анна Кръстенова dsp-rodopi@asp.government.bg
Д"СП"- Руен с.Руен, ул."Изгрев" №18, община Руен 05944/62-45 Неврие Хасан Хасан dsp-ruen@asp.government.bg
Д"СП"- Русе гр. Русе, ул. "Ангел Кънчев" № 1 082/82-55-90 Росица Пенкова Иванова dsp-ruse@asp.government.bg
Д"СП"- Самоков гр. Самоков, ул.Македония № 34 0722/6-65-26 Иван Любенов Карагеoргиев dsp-samokov@asp.government.bg
Д"СП"- Самуил с.Самуил, ул. "Хаджи Димитър" № 5 08477/21-21 Бюлент Мехмед dsp-samuil@asp.government.bg
Д"СП"- Сандански гр.Сандански, ул."Македония" №53 0746/3-06-61 Елеонова Борисова Петкова-Сливкова dsp-sandanski@asp.government.bg
Д"СП"- Свиленград гр.Свиленград, ул. "Бурденис" №2 0379/7-16-47 Росица Христова dsp-svilengrad@asp.government.bg
Д"СП"- Свищов гр. Свищов, ул. "Димитър Анев" №4 0631/6-02-81 Милена Живкова Илиева dsp-svishtov@asp.government.bg
Д"СП"- Своге гр. Своге, ул."Александър Стамболийски"№3 0726/22-81 Калин Георгиев Григоров dsp-svoge@asp.government.bg
Д"СП"- Севлиево гр.Севлиево, ул. "Хан Аспарух" №5 0675/3-52-92 и.д. Иваничка Недялкова Калфова dsp-sevlievo@asp.government.bg
Д"СП"- Септември гр. Септември бул. "България" №70 03561/24-61 Здравка Димитрова Минчева dsp-septemvri@asp.government.bg
Д"СП"- Сердика гр. София, бул.М.Луиза 88 02/832-10-05 Йордан Вълов dsp-serdika@asp.government.bg
Д"СП"- Силистра гр. Силистра, бул."Македония" №169 086/82-19-90 Мирослав Палев dsp-silistra@asp.government.bg