Териториални структури

Наименование Адрес Телефон Ръководител Е-поща
за община Симитли гр. Симитли, ул. Георги Димитров" №27 0748/7-17-81
за община Ситово с. Ситово, ул."Трети март" №72 08663/22-84
за община Сливо поле гр. Сливо поле, ул. "Г. С. Раковски" № 3 08131/21-40
за община Смядово гр. Смядово, ул. "Славянска" 2 05351/21-84
за община Сопот гр. Сопот ул."Иван Вазов" №14 03134/76-59
за община Средец ул."Лиляна Димитрова" 1а 056/81-34-65
за община Стамболово с.Стамболово,общ.Стамболово 03721/24-17
за община Стралджа гр.Стралджа, ул.Пейо Яворов № 57 04761/62-60
за община Стрелча гр. Стрелча ул.Калавая №2 03532/20-91
за община Струмяни с. Струмяни, ул."Будител" № 3 07434/31-07
за община Суворово гр.Суворово,ул."Възраждане"№13 05153/22-78
за община Сунгурларе гр. Сунгурларе, ул."Георги Димитров" 2 05571/57-64
за община Сухиндол гр. Сухундол, ул. "Христо Ботев" № 8 А 06136/29-51
за община Съединение гр. Съединение, ул. "Никола Команов" № 14а 0318/ 2-24-51
за община Сърница гр. Сърница, ул. "Свобода" № 20 03547/2209
за община Твърдица гр. Твърдица, пл. "Свобода" №3 0454/4-40-38
за община Трекляно с. Трекляно, сградата на Общ.администрация 07927/64-06
за община Трявна гр.Трявна, ул. "Индустриална" №1 0677/6-23-15
за община Тунджа гр.Ямбол, ул.Марко Бехар №1 046/66-25-59
за община Угърчин гр.Угърчин, пл. "Свобода" №10 06931/21-72
за община Хайредин с.Хайредин, ул. Георги Димитров 103Б 09166/22-83
за община Хитрино с.Хитрино ул."Еделвайс" № 12 05341/20-12
за община Цар Калоян гр.Цар Калоян, ул. Тотлебен №5 08424/ 22-45
за община Ценово с.Ценово, ул."Цар Освободител" 66 08122/25-12
за община Чавдар с.Чавдар,ул."Георги Димитров" 22 07189/22-32
за община Челопеч с.Челопеч, бул."3-ти март" 5 07185/23-35
за община Чепеларе гр. Чепеларе, ул. "Мурджовска" №1а 03051/35-92
за община Черноочене с. Черноочене, ул."Шеста "№1 03691/63-21
за община Чупрене с.Чупрене, ул."Асен Балкански" 55 09327/202
за община Шабла гр.Шабла, ул.Равно поле №37 05743/41-80