Териториални структури

Наименование Адрес Телефон Ръководител Е-поща
Регионална дирекция - Благоевград гр. Благоевград, ул. "Братя Иванови" №7, ет.3 073/88-14-80 Виктория Георгиева Харалампиева blagoevgrad-rdsp@asp.government.bg
Регионална дирекция - Бургас гр. Бургас, ул."Конт Андрованти" № 2 056/83-60-40 Снежана Борисова Атанасова burgas-rdsp@asp.government.bg
Регионална дирекция - В. Търново гр. В.Търново, пл."Център" № 2 062/60-55-86 Анжела Димитрова Досева vtarnovo-rdsp@asp.government.bg
Регионална дирекция - Варна гр. Варна, ул. "кап. П. Воевода" №34 052/60-36-26 Димитричка Станчева Кънчева varna-rdsp@asp.government.bg
Регионална дирекция - Видин гр. Видин, пл. Бдинци №1 094/60-16-53 Венцислав Томов Боянов vidin-rdsp@asp.government.bg
Регионална дирекция - Враца гр. Враца, ул."Стоян Заимов",№2,ет.3 092/66-66-49 Мария Йорданова Търнавска vratca-rdsp@asp.government.bg
Регионална дирекция - Габрово гр. Габрово, пл. "Възраждане" №3 066/80-88-49 Галя Петрова Врачанова-Златева gabrovo-rdsp@asp.government.bg
Регионална дирекция - Добрич гр. Добрич , пл. „Свобода“ 5 ет. 9 058/60-56-59 Ирена Русева Баирова dobrich-rdsp@asp.government.bg
Регионална дирекция - Кърджали гр. Кърджали, ул."Деспот Слав" № 1, етаж 4, стая 404, Пощенска кутия 44 0361/6-23-03 Цветомир Цветков Хаджиев kardjali-rdsp@asp.government.bg
Регионална дирекция - Кюстендил гр. Кюстендил, ул."Демокрация" № 44 078/52-31-80 Радостина Йорданова Васева kyustendil-rdsp@asp.government.bg
Регионална дирекция - Ловеч гр. Ловеч, ул."Търговска" №43 068/62-01-93 Снежанка Радоева Алексиева lovech-rdsp@asp.government.bg
Регионална дирекция - Монтана гр. Монтана пл."Жеравица" №1 096/30-07-87 Георги Цеков Георгиев montana-rdsp@asp.government.bg
Регионална дирекция - Пазарджик гр. Пазарджик, бул.Гурко 3А 034/44-47-24 Димитрия Николова Гърдева pazardjik-rdsp@asp.government.bg
Регионална дирекция - Перник гр. Перник, пл.св.Иван Рилски №1Б 076/60-09-54 Ивайла Симеонова Касърова pernik-rdsp@asp.government.bg
Регионална дирекция - Плевен гр. Плевен, ул. "Иван Вазов" № 4 064/80-18-45 Светлана Кирилова Георгиева pleven-rdsp@asp.government.bg
Регионална дирекция - Пловдив гр. Пловдив, Бул. "Христо Ботев" № 82 032/64-34-98 Емилия Димитрова Иванова plovdiv-rdsp@asp.government.bg
Регионална дирекция - Разград гр. Разград, ул. Княз Борис № 72 084/ 66-02-69 Татяна Аврамова Костова razgrad-rdsp@asp.government.bg
Регионална дирекция - Русе гр. Русе, ул. Ангел Кънчев1, ет. 7 082/82-48-88 Милена Петрова Влахова ruse-rdsp@asp.government.bg
Регионална дирекция - Силистра гр. Силистра, ул."Христо Смирненски" №2 086/82-31-28 Мая Димитрова Димитрова silistra-rdsp@asp.government.bg
Регионална дирекция - Сливен гр. Сливен, ул. "Попска" №11 044/62-54-51 Тотка Иванова Костова sliven-rdsp@asp.government.bg
Регионална дирекция - Смолян гр. Смолян, бул."България" №14 0301/6-28-16 Петя Илиева Пампорова smolyan-rdsp@asp.government.bg
Регионална дирекция - София град гр. София, ж.к. Изток, ул. „Лъчезар Станчев” №20 02/870-20-48 Иван Симеонов Иванов rdsp-sofiagrad@asp.government.bg
Регионална дирекция - София област гр. София ул.Софроний Врачански № 104 02/931-08-83 Христина Василева Оцетова sofiaoblast-rdsp@asp.government.bg
Регионална дирекция - Ст. Загора гр. Стара Загора, ул."Стефан Караджа"№8 042/62-36-04 Любомир Владимиров Пеев stzagora-rdsp@asp.government.bg
Регионална дирекция - Търговище гр. Търговище, ул.Ст.Караджа1 0601/6-35-68 Гергана Илиева Георгиева targovishte-rdsp@asp.government.bg
Регионална дирекция - Хасково гр. Хасково,ул."П.Евтимий" №2,ет.4 038/62-26-13 Стефан Манахилов Стефанов haskovo-rdsp@asp.government.bg
Регионална дирекция - Шумен гр. Шумен ул."Съединение" №107 ет.4 054/80-03-49 Мартина Маринова Драгнева-Михайлова shumen-rdsp@asp.government.bg
Регионална дирекция - Ямбол гр. Ямбол, ул.Димитър Благоев № 13 046/66-27-16 Милена Георгиева Янъкова jambol-rdsp@asp.government.bg
ДСП - Айтос
към Регионална дирекция - Бургас
гр.Айтос ул.Васил Левски №5 0558/2-63-40 Маргарита Кирилова Костадинова dsp-aitos@asp.government.bg
ДСП - Ардино
към Регионална дирекция - Кърджали
гр.Ардино, ул."Бели брези" №29 03651/40-67 Зюлфие Ниязиева Ибрямова dsp-ardino@asp.government.bg