Въпроси и отговори

Шанс за щастливо бъдеще - Компонент 2 "Разкриване на иновативни интегрирани услуги за деинституционализация и превенция на изоставянето на деца от 0 до 3 години"

29 Март 2013 02:00
Преди представяне на проектното предложение, но не по-късно от 10 дни преди крайния срок за подаване на проектни предложения - 27.05.2013г., конкретните бенефициенти могат да искат...

Живот в общността

02 Октомври 2012 03:00
Кандидатите могат да искат разяснения във връзка с процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ до 21 дни преди крайния срок за получаване на проектни предложения....

Да не изоставяме нито едно дете - Компонент 2 "Разкриване на социални услуги в общността"

03 Август 2012 03:00
Преди представяне на проектно предложение, но не по-късно от 10 дни преди крайния срок за представяне на проектни предложения за съответната оценителна сесия, конкретните...

Съпричастност

21 Май 2012 03:00
Уважаеми дами и господа, В съответствие с изискванията на чл. 16, ал. 1 от ПМС 121 от 31.05.2007г. на 01.06.2012г. изтече определеният в Насоките за кандидатстване краен срок за...

Помощ в дома

03 Април 2012 03:00
Уважаеми дами и господа, В съответствие с изискванията на чл. 16, ал. 1 от ПМС 121 от 31.05.2007г. на 08.06.2012г. изтече определеният в Насоките за кандидатстване краен срок за...

Шанс за всички

27 Юли 2011 03:00
Уважаеми дами и господа, В съответствие с изискванията на чл. 16, ал. 1 от ПМС № 121 от 31.05.2007 г. Ви уведомяваме, че на 26.07.2011 г. изтече определеният в Насоките за...

Нови възможности

14 Юли 2011 03:00
Уважаеми дами и господа, В съответствие с изискванията на чл. 16, ал. 1 от ПМС 121 от 31.05.2007г. на 12.07.2011г. изтече определеният в Насоките за кандидатстване краен срок за...

Приеми ме

20 Юни 2011 03:00
Преди представяне на проектното предложение, но не по-късно от 10 дни преди крайния срок за кандидатстване, кандидатът може да иска разяснения във връзка с попълването на...

Шанс за щастливо бъдеще - компонент 1 - Подготовка за преструктуриране на ДМСГД

17 Юни 2011 03:00
Преди представяне на проектното предложение, но не по-късно от 10 дни преди крайния срок за кандидатстване, кандидатът може да иска разяснения във връзка с попълването на...

Личен асистент - фаза 2

17 Ноември 2009 02:00

Личен асистент

31 Август 2008 10:00