СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ.18, АЛ.10 ОТ АПК

Съобщение от 22.04.2016 г. на Заповед № РД1-40 от 12.04.2016 г. на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК.

Дата на публикуване: 21 Април 2016

Съобщение на Заповед № РД1-182 от 28.10.2015г. на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК.

Дата на публикуване: 27 Октомври 2015

— 20 резултата на стр.
Показване на 61 - 62 от 62 резултата.