СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ.18, АЛ.10 ОТ АПК

Съобщение на Заповед № РД1-188 от 10.05.2017 г. на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК

Дата на публикуване: 10 Май 2017

Съобщение на Заповед № РД1-187 от 10.05.2017 г. на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК

Дата на публикуване: 10 Май 2017

Съобщение на Заповед № РД1-163 от 21.04.2017 г. на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК

Дата на публикуване: 09 Май 2017

Съобщение на Заповед № РД1-160 от 21.04.2017 г. на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК

Дата на публикуване: 09 Май 2017

Съобщение на Заповед № РД1–118 от 31.03.2017 г. на Зам. изпълнителния директор на АСП, по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК

Дата на публикуване: 02 Май 2017

Съобщение на Заповед № РД1–116 от 31.03.2017 г. на Зам. изпълнителния директор на АСП, по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК

Дата на публикуване: 02 Май 2017

Съобщение от 02.11.2016г. на Заповед № РД1-285 от 06.10.2016г. на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК.

Дата на публикуване: 01 Ноември 2016

Съобщение от 02.11.2016г. на Заповед № РД1-293 от 10.10.2016г. на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК.

Дата на публикуване: 01 Ноември 2016

Съобщение на Заповед № РД1-290 от 07.10.2016г. на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК.

Дата на публикуване: 06 Октомври 2016

Съобщение на Заповед № РД1-256 от 12.09.2016г. на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК.

Дата на публикуване: 11 Септември 2016

Съобщение от 08.09.2016 г. на Заповед № РД1-198 от 12.08.2016 г. на Изпълнителния директор на АСП, по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК.

Дата на публикуване: 07 Септември 2016

Съобщение от 25.08.2016 г. на Заповед № РД1-207 от 18.08.2016 г. на Изпълнителния директор на АСП, по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК.

Дата на публикуване: 24 Август 2016

Съобщение на Заповед № РД1-204 от 18.08.2016 г. на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК.

Дата на публикуване: 17 Август 2016

Съобщение от 01.08.2016 г. на Заповед № РД1–180 от 27.07.2016 г. на Изпълнителния директор на АСП, по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК.

Дата на публикуване: 31 Юли 2016

Съобщение от 29.07.2016 г. на Заповед № РД1–117 от 07.06.2016 г. на Изпълнителния директор на АСП, по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК.

Дата на публикуване: 28 Юли 2016

Съобщение от 29.07.2016 г. на Заповед № РД1–118 от 07.06.2016 г. на Изпълнителния директор на АСП, по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК.

Дата на публикуване: 28 Юли 2016

Съобщение от 29.07.2016 г. на Заповед № РД1–126 от 08.06.2016 г. на Изпълнителния директор на АСП, по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК.

Дата на публикуване: 28 Юли 2016

Съобщение от 07.07.2016 г. на Заповед № РД1–116 от 02.06.2016 г. на Изпълнителния директор на АСП, по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК.

Дата на публикуване: 06 Юли 2016

Съобщение от 05.07.2016 г. на Заповед № РД1–123 от 07.06.2016 г. на Изпълнителния директор на АСП, по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК.

Дата на публикуване: 04 Юли 2016

Съобщение от 04.07.2016 г. на Заповед № РД1–111 от 31.05.2016 г. на Изпълнителния директор на АСП, по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК.

Дата на публикуване: 03 Юли 2016

— 20 резултата на стр.
Показване на 41 - 60 от 62 резултата.