СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ.18, АЛ.10 ОТ АПК

Съобщение на Заповед №РД1 - 79/07.02.2019 г. на Изпълнителния директор на АСП, по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК.

Дата на публикуване: 10 Април 2019

Съобщение на Заповед № РД1-433/07.11.2018 г. на Изпълнителния директор на АСП, по реда на чл.61, ал. 3 от АПК

Дата на публикуване: 10 Декември 2018

Съобщение на Заповед № РД1-434/07.11.2018 г. на Изпълнителния директор на АСП, по реда на чл.61, ал. 3 от АПК

Дата на публикуване: 07 Декември 2018

Съобщение на Заповед РД1 - 357/13.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АСП, по реда на чл.61, ал. 3 от АПК

Дата на публикуване: 26 Октомври 2018

Съобщение на Заповед РД1 - 363/14.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АСП, по реда на чл.61, ал. 3 от АПК

Дата на публикуване: 27 Септември 2018

Съобщение на Заповед РД1 - 358/13.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АСП, по реда на чл.61, ал. 3 от АПК

Дата на публикуване: 27 Септември 2018

Съобщение на Заповед РД1 - 365/18.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АСП, по реда на чл.61, ал. 3 от АПК

Дата на публикуване: 26 Септември 2018

Съобщение на Заповед №РД1 - 316/16.08.2018 г. на Изпълнителния директор на АСП, по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК.

Дата на публикуване: 27 Август 2018

Съобщение на Заповед №РД1 - 170/08.05.2018 г. на зам. изпълнителния директор на АСП, по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК.

Дата на публикуване: 05 Юли 2018

Съобщение на Заповед № РД1-23 от 30.01.2018 г. на зам. изпълнителния директор на АСП, по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК.

Дата на публикуване: 22 Февруари 2018

Съобщение на Заповед № РД01-0479 от 12.12.2017 г. на зам. изпълнителния директор на АСП, по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК.

Дата на публикуване: 12 Януари 2018

Съобщение на Заповед № РД01-0433 от 27.10.2017 г. на Изпълнителния директор на АСП, по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК.

Дата на публикуване: 03 Ноември 2017

Съобщение на Заповед № РД01-0747 от 26.06.2017 г. на Изпълнителния директор на АСП, по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК.

Дата на публикуване: 26 Юни 2017

Съобщение на Заповед № РД1-159 от 21.04.2017 г. на Изпълнителния директор на АСП, по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК.

Дата на публикуване: 09 Юни 2017

Съобщение на Заповед № РД1-147 от 20.04.2017 г. на Изпълнителния директор на АСП, по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК.

Дата на публикуване: 01 Юни 2017

Съобщение на Заповед № РД1-238 от 25.05.2017 г. на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК

Дата на публикуване: 25 Май 2017

Съобщение на Заповед № РД1-115 от 15.05.2017 г. на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК

Дата на публикуване: 15 Май 2017

Съобщение на Заповед № РД1-113 от 15.05.2017 г. на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК

Дата на публикуване: 15 Май 2017

Съобщение на Заповед № РД1-211 от 15.05.2017 г. на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК

Дата на публикуване: 15 Май 2017

Съобщение на Заповед № РД1-209 от 10.05.2017 г. на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК

Дата на публикуване: 11 Май 2017

— 20 резултата на стр.
Показване на 1 - 20 от 62 резултата.