Обратно

Отличително ниво на екипност бележи предоставянето на приемна грижа в областите Силистра и Добрич

30/07/2019
Изображение

 

 

 

Приемна майка: „Не сме фабрика за пари. И който ги иска тези пари – да заповяда!“

 

Eфективната координация и взаимодействие между ангажираните страни на местно ниво в развиването и предоставянето на приемната грижа - това бе отправната точка на диалога при работно посещение на ръководителя на проекта Огнян Христов „Приеми ме 2015“ в област Силистра. На територията на областта са регистрирани 24 приемни семейства - в общините Дулово, Силистра и Кайнарджа: компактна група от професионални приемни родители, чийто ресурс изглежда достатъчен за потребностите от услугата в региона, нещо повече – сред настанените 22 деца има и такива от други области.  Последният факт бе повод Христов отново да акцентира върху  принципната постановка в бъдеще всяка област да развива приемната грижа според установените потребности и отдалечаването на настанените деца от биологичните им семейства да бъде по-скоро изключение, а не практика.

„Областният екип по приемна грижа, отделите „Закрила на детето“ в област Силистра и приемните родители, наред с администраторите от общините, достигат ниво на екипност и на „заедност“ в действията си до степен, която гарантира обединяване на ресурса, призван да осигури принципната задача на проекта да не се занимава с количествени индикатори, а да се съсредоточи във всекидневните усилия за по-доброто качество на приемната грижа“, обобщи Огнян Христов.

Проекция именно на тази всекидневна всеотдайност по време на посещението си в Силистра  националният екип срещна в лицето на Милка Аврамова, която в петгодишната си практика на приемен родител сега се грижи за девето поред настанено дете – 3-месечно бебе, родено недоносено и в тежко физическо състояние, вече стабилизирано и с продължаваща рехабилитация както от приемния родител, така и от Центъра за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания. От предишните настанени при г-жа Аврамова деца едно е върнато в биологичното си семейство, другите са осиновени, като тя подържа контакт с осиновителите и родителите и често е канена на личните празници на децата.  Жената подготвя нещо като дневник, в който във вид на писма до отглежданите от нея деца споделя обичта си към тях и вълнуващите я теми: „Какво е приемната грижа?“, „Как да се грижим за дете с увреждане?“

 

Работна визита на представители на националния екип за управление на проекта „Приеми ме 2015“ и неговия ръководител се състоя и в област Добрич. Що е то приемна грижа и адекватното й представяне пред обществеността бе част от дебата, състоял се с участниците в процеса на предоставяне на приемната грижа в областта. Над 60 са регистрираните приемни семейства там, настанените деца – 60. Една от приемните родителки там е Росица Ялъмова, чийто прочувствен разказ пред местна медиа за мотивацията й да дава уют и любов на деца в беда напълно осмисля работата на ангажираните с тази мярка за закрила. „Да не гледат на нас, приемните родители, като на фабрика за пари – казва Ялъмова. - Защото чувам лоши приказки за нас. Ние не сме фабрика за пари. И който ги иска тези пари, да заповяда и да види как се вземат срещу 24 часа труд в денонощието.“

Ръководителят на проекта Огнян Христов се срещна с приемни родители в Добрич, както и с д-р Емилия Баева, заместник-кмет „Хуманитарни дейности“ в Община Добрич, с която разисква перспективите пред развитието на  приемната  грижа в областта и в национален мащаб.