Обратно

Кръгла маса на тема „Сътрудничество между държавата и неправителствения сектор при прилагане на новата нормативна уредба, свързана с правата на хората с увреждания“

12/07/2019
Изображение

На 11.07.2019 г. Агенцията за социално подпомагане бе домакин на втора Кръгла маса на тема „Сътрудничество между държавата и неправителствения сектор при прилагане на новата нормативна уредба, свързана с правата на хората с увреждания“, в работата на която от страна на АСП взеха участие г-жа Румяна Петкова – изпълнителен директор, г-жа Мая Василева – зам. изпълнителен директор, г-жа Виктория Тахова – зам. изпълнителен директор и експерти. Партньори на Кръглата маса бяха представители на Омбудсмана, Националното сдружение на общините в Република България, национално представените организации на и за хора с увреждания, членове на Националния съвет за хората с увреждания, представители на националните граждански инициативи „Системата ни убива“ и „Системата ни убива всички“, както и експерти от Министерството на труда и социалната политика.

На Кръглата маса беше направен хронологичен преглед на извършеното до момента от Агенцията за социално подпомагане и бяха предоставени актуални данни по изпълнението на Закона за хората с увреждания в контекста на Закона за личната помощ.

В дискусията се включиха представители на всички участници в процеса по предоставяне и ползване на механизма лична помощ. Бяха отбелязани положителните тенденции и полаганите усилия от Агенцията за социално подпомагане за информиране на гражданите и обществеността съвместно с общините и останалите партньори. Обърна се внимание и на въпросите, задавани от гражданите по предоставяне на механизма лична помощ.

Кръглата маса премина в конструктивен дух, като бе отбелязано, че механизмът „лична помощ“ е процес, който ще се развива с времето, за да отговори максимално на нуждите на потребителите, с подчертано желание за намиране решение на проблемите.

Ръководството на Агенцията за социално подпомагане подчерта готовността за приемане на предложения, както и за продължаване на доброто партньорство с всички заинтересовани страни.