Документи и обявления

 

Годишен план - график за провеждане на централизирани процедури за възлагане на обществени поръчки в АСП през 2017г

Дата на публикуване 08.02.2017

Тип процедура Предварителнo обявлениe

ЗОП от 15.04.2016 г.

Статус Обявена

Номер на поръчка -