Документи и обявления

 

Годишен план - график за провеждане на централизирани процедури за възлагане на обществени поръчки в АСП през 2019 г.

Дата на публикуване 13.02.2019 15:55

Тип процедура Предварителнo обявлениe

ЗОП от 15.04.2016 г.

Статус Обявена

Номер на поръчка

Годишен план - график за провеждане на централизирани процедури за възлагане на обществени поръчки в АСП през 2018 г.

Дата на публикуване 21.02.2018

Тип процедура Предварителнo обявлениe

ЗОП от 15.04.2016 г.

Статус Обявена

Номер на поръчка

Годишен план - график за провеждане на централизирани процедури за възлагане на обществени поръчки в АСП през 2017г

Дата на публикуване 08.02.2017

Тип процедура Предварителнo обявлениe

ЗОП от 15.04.2016 г.

Статус Обявена

Номер на поръчка -