Пазарни консултации

Статус: Обявена

Тип процедура: Пазарни консултации

Тип финансиране : Бюджетни средства

Дата на публикуване: 27.09.2019 15:29

Описание

Покана за определяне на прогнозна стойност по чл.21, ал.2 във връзка с чл.44 от ЗОП на обществена поръчка с предмет "Осигуряване на извънгаранционно пълно сервизно обслужване и ремонт на служебните автомобили на АСП, предоставени за ползване на РДСП-Перник и на ДСП на територията на област Перник " за срок от 2 години /24 месеца/.