logobgr
flagImg

Агенция за социално подпомагане

Министерство на труда и социалната политика

EN

Обществена поръчка


Покана за участие в пазарни консултации на основание чл. 44, ал. 1 във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗОП за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: „Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за административната сграда, ползвана от ИРМ – Грамада към ДСП - Кула с адрес: гр. Грамада, ул. „Мико Нинов“ № 7“


Тип процедура
Пазарни консултации
Тип финансиране
Бюджетни средства
Статус
Публикувана