logobgr
flagImg

Агенция за социално подпомагане

Министерство на труда и социалната политика

EN

Обществена поръчка


„Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за нуждите на ДСП – Кубрат, разположена в  административна сграда, находяща се в гр. Кубрат, ул. ”Цар Иван Асен II”, №3,  за срок от 5 години /60 месеца/.“


Тип процедура
Пазарни консултации
Тип финансиране
Бюджетни средства
Статус
Публикувана