Профил на купувача 

Пазарни консултации на основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 44 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за определяне на прогнозна стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи (СМР) в административни сгради, ползвани от териториални структури на Агенцията за социално подпомагане в област Ловеч – основен ремонт и/или изграждане на достъпна среда за хората с увреждания за обект – Дирекция „Социално подпомагане“ – град Троян“

Дата на публикуване 02.07.2019 17:00

Тип процедура Пазарни консултации

Пазарни консултации

Статус Обявена

Номер на поръчка

Представяне на индикативни ценови предложения за определяне на прогнозна стойност на основание чл.21, ал. 2 и чл. 44, ал. 1 от Закон за обществените поръчки (ЗОП)  за обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи (СМР) в административни сгради, ползвани от териториални структури на Агенция за социално подпомагане в област Пловдив– основен ремонт и/или изграждане на достъпна среда за хора с увреждания за обекти:

  • Обект  Дирекция за социално подпомагане – Пловдив,район Централен;
  • Обект  Дирекция за социално подпомагане – Пловдив,район Южен;
  • Обект Дирекция социално подпомагане – Асеновград;
  • Обект Дирекция социално подпомагане – Раковски;
  • Обект Дирекция социално подпомагане – Стамболийски;
  • Обект изнесено работно място Сопот към ДСП-Карлово;

Дата на публикуване 05.07.2019 15:47

Тип процедура Пазарни консултации

Пазарни консултации

Статус Обявена

Номер на поръчка

Пазарни консултации на основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 44 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за определяне на прогнозна стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административни сгради, ползвани от териториални структури на Агенцията за социално подпомагане в област Видин” – основен ремонт и/или изграждане на достъпна среда за хората с увреждания за следните обособени позиции:

Обособена позиция № 1: Обект  Дирекция „Социално подпомагане - Видин с адрес: гр. Видин,   ул. “Еделвайс“ № 5

Обособена позиция № 2: Обект  Дирекция „Социално подпомагане“ – Димово, с адрес: гр. Димово, ул.  „Васил Коларов“ № 1

Обособена позиция № 3: Обект  „Дирекция „Социално подпомагане“ – Кула, с адрес: ул.“Възраждане”, № 40

Дата на публикуване 05.07.2019 16:20

Тип процедура Пазарни консултации

Пазарни консултации

Статус Обявена

Номер на поръчка

Извършване на строително-монтажни работи (СМР) в административни сгради, ползвани от териториални структури на Агенцията за социално подпомагане в област Враца -  основен ремонт и изграждане на достъпна среда за хората с увреждания за обект – ДСП –Бяла Слатина, ИРМ - Борован

Дата на публикуване 10.07.2019 12:08

Тип процедура Пазарни консултации

Пазарни консултации

Статус Обявена

Номер на поръчка

Пазарни консултации на основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 44 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет:  „Извършване на СМР в административни сгради, ползвани от териториални структури на АСП в област Сливен – основен ремонт и/или изграждане на достъпна среда за хората с увреждания за обект Дирекция "Социално подпомагане"- Нова Загора

Дата на публикуване 10.07.2019 12:16

Тип процедура Пазарни консултации

Пазарни консултации

Статус Обявена

Номер на поръчка

Извършване на строително-монтажни работи (СМР) в административни сгради, ползвани от териториални структури на Агенцията за социално подпомагане в област Враца - изграждане на достъпна среда за хората с увреждания за обект – ДСП – Оряхово

Дата на публикуване 10.07.2019 13:30

Тип процедура Пазарни консултации

Пазарни консултации

Статус Обявена

Номер на поръчка

Покана за участие в пазарни консултации за определяне на прогнозна стойност на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на извънгаранционно пълно сервизно обслужване и ремонт на служебните автомобили на АСП, предоставени за ползване на РДСП – Варна и на ДСП на територията на област Варна“

Дата на публикуване 25.09.2019 14:35

Тип процедура Пазарни консултации

Пазарни консултации

Статус Обявена

Номер на поръчка

Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за административна сграда на РДСП - Бургас, с адрес: гр. Бургас, ул. "Конт Андрованти" №2

Дата на публикуване 10.07.2019 11:00

Тип процедура Пазарни консултации

Пазарни консултации

Статус Обявена

Номер на поръчка

„Извършване на строително-монтажни работи (СМР) в административни сгради, ползвани от териториални структури на Агенцията за социално подпомагане в област Враца -  основен ремонт  и/или изграждане на достъпна среда за хората с увреждания за обект – Дирекция  „Социално подпомагане“ – Враца“

Дата на публикуване 09.07.2019 13:54

Тип процедура Пазарни консултации

Пазарни консултации

Статус Обявена

Номер на поръчка

Пазарни консултации на основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 44 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за определяне на прогнозна стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административни сгради, ползвани от териториални структури на Агенцията за социално подпомагане в област Русе” – основни ремонти и/или изграждане на достъпна среда за хората с увреждания за следните обособени позиции:

Обособена позиция № 1: Обект  Регионална дирекция за социално подпомагане – Русе на адрес: гр. Русе, ул. „Ангел Кънчев“ №1, ет. 7

Обособена позиция № 2: Обект  Дирекция „Социално подпомагане“ – Две могили изнесено работно място Иваново на адрес: с. Иваново, ул. „Христо Ботев“ №4;

Обособена позиция № 3: Обект  Дирекция „Социално подпомагане“ – Русе на адреси: гр. Русе, ул. „Ангел Кънчев“ №1, партер; гр. Русе, ул. Цар Калоян №24; гр. Русе, ул. Даме Груев №2, бл. 4

Дата на публикуване 09.07.2019 12:00

Тип процедура Пазарни консултации

Пазарни консултации

Статус Обявена

Номер на поръчка