logobgr
flagImg

Агенция за социално подпомагане

Министерство на труда и социалната политика

EN

Обществена поръчка номер 00496-2019-0102


„Закупуване на хранителни продукти по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-1.004 „Закупуване на хранителни продукти – 2020“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020 по 17 обособени позиции“


Тип процедура
Открита процедура
Тип финансиране
Оперативни програми
Статус
Публикувана
Номер на поръчка
Краен срок за подаване на оферти
21.10.2019 17:00
Дата на отваряне на оферти
22.10.2019 10:30