logobgr
flagImg

Агенция за социално подпомагане

Министерство на труда и социалната политика

EN

Обществена поръчка номер 00496-2019-0043


Доставка на копирна хартия и канцеларски материали


Тип процедура
Открита процедура
Тип финансиране
Оперативни програми
Статус
Публикувана
Номер на поръчка
Краен срок за подаване на оферти
16.07.2019 17:00
Дата на отваряне на оферти
17.07.2019 10:00