ЗОП от 15.04.2016 г.

Статус: Обявена

Тип процедура: Обява по чл.20, ал.3 от ЗОП

Тип финансиране : Оперативни програми

Дата на публикуване: 12.02.2019 13:02

Краен срок за подаване на оферти: 19.02.2019 17:30

Дата на отваряне на оферти: 20.02.2019 14:00

Описание

Изработване и доставка на рекламни и информационни материали Проект № 16.5.2.065 – „Механизъм на Трансгранично сътрудничество в областта на социалното подпомагане на мултирегионално равнище Румъния – България“ по програма трансгранично сътрудничество Interreg V – A Румъния-България 2014-2020“