ЗОП от 15.04.2016 г.

Статус: Възложена

Тип процедура: Открита процедура

Тип финансиране : Оперативни програми

Номер на поръчка: 00496-2018-0111

Дата на публикуване: 07.12.2018 16:00

Краен срок за подаване на оферти: 28.01.2019 17:00

Дата на отваряне на оферти: 29.01.2019 10:00

Описание

Изработване и доставка на рекламни и информационни материали.