ЗОП от 15.04.2016 г.

Статус: Обявена

Тип процедура: Публично състезание

Тип финансиране : Оперативни програми

Номер на поръчка: 00496-2018-0066

Дата на публикуване: 20.08.2018 16:23

Краен срок за подаване на оферти: 11.09.2018 17:00

Дата на отваряне на оферти: 12.09.2018 10:30

Описание

Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в чужбина за нуждите на ОПХ ФЕПНЛ