ЗОП от 15.04.2016 г.

Статус: Обявена

Тип процедура: Открита процедура

Тип финансиране : Оперативни програми

Номер на поръчка: 00496-2018-0050

Дата на публикуване: 27.06.2018 14:46

Краен срок за подаване на оферти: 30.07.2018 17:00

Дата на отваряне на оферти: 31.07.2018 10:00

Описание

Осигуряване на супервизия и консултации за екипи от действащи социални услуги  (П0 2) и предоставяне на специализирана подкрепа за служителите на АСП (П0 3) по проект „Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрила на детето, социалните услуги и социалното подпомагане.