ЗОП от 15.04.2016 г.

Статус: Възложена

Тип процедура: Открита процедура

Тип финансиране : Оперативни програми

Номер на поръчка: 00496-2018-0043

Дата на публикуване: 27.04.2018 14:00

Краен срок за подаване на оферти: 12.06.2018 17:00

Дата на отваряне на оферти: 13.06.2018 10:00

Описание

Осигуряване на логистика и обучение и логистика за провеждане на специализирани обучения за екипи от действащи социални услуги (П0 2) по проект „Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрила на детето, социалните услуги и социалното подпомагане