ЗОП от 15.04.2016 г.

Статус: Възложена

Тип процедура: Публично състезание

Тип финансиране : Оперативни програми

Номер на поръчка: 00496-2017-0081

Дата на публикуване: 22.12.2017 15:48

Краен срок за подаване на оферти: 15.01.2018 17:00

Дата на отваряне на оферти: 16.01.2018 10:30

Описание

Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на АСП в качеството й на Управляващ орган по ОПХ ФЕПНЛ – застраховка „Гражданска отговорност" на автомобилистите и застраховка „Каско“