ЗОП от 15.04.2016 г.

Статус: Възложена

Тип процедура: Открита процедура

Тип финансиране : Оперативни програми

Номер на поръчка: 00496-2017-0080

Дата на публикуване: 14.12.2017 16:00

Краен срок за подаване на оферти: 18.01.2018 17:00

Дата на отваряне на оферти: 19.01.2018 11:00

Описание

АСП обявава открита процедура по реда на ЗОП с предмет: „Осигуряване на електронен обмен на информация за социално осигуряване между Република България и страните членки на ЕС”