ЗОП от 15.04.2016 г.

Статус: Приключена

Тип процедура: Публично състезание

Тип финансиране : Оперативни програми

Номер на поръчка: 00496-2016-0044

Дата на публикуване: 10.08.2016

Краен срок за подаване на оферти: 31.08.2016 17:00

Дата на отваряне на оферти: 01.09.2016 11:00

Описание

АСП обявява обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в чужбина за нуждите на Агенция за социално подпомагане (АСП)“ чрез провеждане на публично състезание