Обучение

Семейните помощи за деца – акцент на обучението в Габрово

27 Април 2009 09:00
Актуалните промени в Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД) и Правилника за прилагане на ЗСПД станаха естествен акцент на поредната работна среща за обучение на експерти и социални...

Експерти от АСП обучават социални работници от София и Перник

29 Март 2009 09:00
Продължава цикълът от работни семинари за обучение на експерти и социални работници от териториалните поделения ня Агенцията за социално подпомагане (АСП) и на служители от...

Експерти и социални работници от четири области опресниха познанията си

04 Март 2009 10:00
На работна среща във Велико Търново експерти от РДСП в областите Велико Търново, Разград, Русе и Търговище, социални работници от секторите „Хора с увреждания и социални услуги" от...

Oбучение на териториалните структури на Aгенцията за социално подпомагане и представители на общинските администрации през 2009г.

26 Януари 2009 04:00
План за обучение на териториалните структури на Aгенцията за социално подпомагане и представители на общинските администрации през 2009г. изтегли файла