Обратно

Процедура за подреждане на файловете към искане за плащане,представени на електронен носител“- задължителна за прилагане от всички бенефициенти, изпъл

25/08/2014

Процедура за подреждане на файловете към искане за плащане,представени на електронен носител“- задължителна за прилагане от всички бенефициенти, изпълняващи договори по ОП РЧР

  • Процедура cur_fileDesc.getData()