ЗОП от 15.04.2016 г.

Статус: Обявена

Тип процедура: Открита процедура

Тип финансиране : Бюджетни средства

Номер на поръчка: 00496-2018-0002

Дата на публикуване: 12.01.2018 14:24

Краен срок за подаване на оферти: 20.02.2018 17:30

Дата на отваряне на оферти: 22.02.2018 11:00

Описание

ДСП - Кюстендил обявява процедура по реда на ЗОП с предмет: "Доставка на нетна активна електрическа енергия - ниско напрежение по свободно договорени цени и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Дирекция "Социално подпомагане> - Кюстендил, област Кюстендил"