ЗОП от 15.04.2016 г.

Статус: Възложена

Тип процедура: Открита процедура

Тип финансиране : Бюджетни средства

Номер на поръчка: 00496-2017-0078

Дата на публикуване: 12.12.2017 13:08

Краен срок за подаване на оферти: 22.01.2018 17:00

Дата на отваряне на оферти: 24.01.2018 10:00

Описание

ДСП – Дупница обявява процедура по реда на ЗОП с предмет: „Доставка на нетна активна електрическа енергия – ниско напрежение по свободно договорени цени и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Дирекция „Социално подпомагане“ – Дупница.“