ЗОП от 15.04.2016 г.

Статус: Възложена

Тип процедура: Събиране на оферти с обява

Тип финансиране : Бюджетни средства

Номер на поръчка: 9069245

Дата на публикуване: 13.10.2017 10:00

Краен срок за подаване на оферти: 20.10.2017 17:00

Дата на отваряне на оферти: 23.10.2017 10:00

Описание

Външна оценка за осигуряване на качеството на одитната дейност на дирекция «Вътрешен одит» в Агенция за социално подпомагане