ЗОП от 15.04.2016 г.

Статус: Обявена

Тип процедура: Публично състезание

Тип финансиране : Бюджетни средства

Номер на поръчка: 00496-2017-0065

Дата на публикуване: 27.09.2017 13:40

Краен срок за подаване на оферти: 20.10.2017 17:30

Дата на отваряне на оферти: 23.10.2017 14:30

Описание

РДСП Кърджали обявява процедура по реда на ЗОП с предмет:"Услуги по зареждане на тонер - касети за копирна и периферна техника за нуждите на РДСП Кърджали и ДСП на територията на област Кърджали"