ЗОП от 15.04.2016 г.

Статус: Обявена

Тип процедура: Публично състезание

Тип финансиране : Бюджетни средства

Номер на поръчка: 00496-2017-0063

Дата на публикуване: 26.09.2017 13:21

Краен срок за подаване на оферти: 17.10.2017 17:30

Дата на отваряне на оферти: 19.10.2017 14:00

Описание

РДСП Пазарджик обявява процедура по реда на ЗОП с предмет:"Услуги по зареждане на тонер - касети за копирна и периферна техника за нуждите на РДСП Пазарджик и ДСП на територията на област Пазарджик"